Programovanie

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Cyklus while

Je pravda, že tento program vypisuje čísla od 1 do 10?
x = 0
while x < 10:
  print(x)
  x = x + 1

NieÁno

Prefarbovanie

Rekurze a fraktály

Datové štruktúry: mix

Co vypíše program?
mylist = list(range(5))
print(mylist)

[0, 1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4, 5]

Podmienený príkaz (if)

Co vypíše program?
x = 25
if x < 20:
  if x < 10:
    print("aaa")
  else:
    print("bbb")
else:
  print("ccc")

bbb
ccc

Ladění obrázků

Správne uhly

Cyklus for

Co vypíše program?
for i in range(4):
  print("X")

X
X
X
X
X
X
X

Premenné a výrazy: mix

Co vypíše program?
x = 2
x += 1
print(x)

3
1

Opakování

Funkcie

Lesné výpravy I

Zber hríbikov

Obrázky

Viac škriatkov

Pozor na ohyzda!

Skoky

Kreslenie

Vnořené cykly a funkce

Prehľad datových typov

Co reprezentuje typ 'list'?

slovníkyseznamy

Riadenie výpočtu: mix

Kolik jmen vypíše tento program?
a = 4
if a < 2:
  print("Petr")
else:
  print("Pavel")
if a < 10:
  print("Jana")
else:
  print("Martina")

1
2

Obrázky II

Zoznamy

Co vypíše program?
mylist = [[8, 2], [1, 3]]
print(mylist[0][0])

8
Chybovou hlášku

Vzory s opakovaním

Vzory s opakovaním

Premenné a číselné výrazy

Co vypíše program?
x = 2
y = 5
z = x*y
print(z)

5
10

Základy

Ťažké

Proměnné

Vzory s opakovaním

Slovníky

Co vypíše program?
colors = {"red": "#FF0000",
     "yellow": "#FFFF00",
     "navy": "#000080"}

for color in sorted(colors.keys()):
  print(color, colors[color][1])

navy n
red r
yellow y
navy 0
red F
yellow F

Premenné

Premenné

Tvary

Zoznamy

Jaký je význam následujícího příkazu?
mylist[3]

čtvrtý prvek ze seznamu mylisttřetí prvek ze seznamu mylist

Správné úhly

Funkcie

Co vypíše program?
def test(x):
  x = x + 1
  return x

a = 5
test(a)
print(a)

5
6

Maľovacia rozcvička

Jednoduché kreslenie

Škriatkova rozcvička

Funkce

Základy

Skládání tvarů II

Objekty

Co vypíše program?
class X:
  def __init__(self, a):
    self.a = a
  def f(self, a):
    print(a)

x = X(5)
x.f(2)

2
Chybu, protože voláme metodu f se španým počtem argumentů

Logické výrazy

True and False

True
False

Reťazce

Kterým z následujících příkazů převedeme text na velká písmena?

upper(text)
text.upper()

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM