Programovanie v Pythonu

Premenné a výrazy
              Premenné a číselné výrazy
              Logické výrazy
              Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
              Podmienený príkaz (if)
              Cyklus for
              Cyklus while
              Vnorené cykly
              Funkcie
              Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
              Prehľad datových typov
              Reťazce
              Zoznamy
              Slovníky
              Objekty
Korytnačia grafika v Pythone
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat