Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Prefarbovanie

Jednoduché kreslenie

Pozor na ohyzda!

Maľovacia rozcvička

Datové štruktúry: mix

text = "pes"
print(len(text))

Zoznamy

Co vypíše program?
mylist = [5, 1, 7, 10]
for x in mylist:
  print(x)

10
7
1
5
5
1
7
10

Vzory s opakovaním

Slovníky

Co vypíše program?
fruits = {"apple": 5,
     "banana": 10,
     "orange": 2}

print(fruits.get("pear", 0))

Chybovou hlášku
0

Riadenie výpočtu: mix

Co vypíše program?
i = 1
print("start:", i)
while i < 3:
  print("x")
  i = i + 1
print("stop:", i)

start: 1
x
x
x
stop: 3
start: 1
x
x
stop: 3

Opakování

Prehľad datových typov

Co reprezentuje typ 'int'?

celá číslareálná čísla

Objekty

Co platí o následujícím programu?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.describe()

__init__ je speciální metoda zvaná konstruktor. __init__ je obyčejná metoda s divným názvem.

Správné úhly

Funkcie

Co vypíše program?
def say_hello(name):
  print("hello", name)

def test(a, b):
  say_hello(a)
  say_hello(b)

test("alice", "bob")

hello alice
hello bob
hello alice

Premenné a výrazy: mix

Co vypíše program?
x = 2
x += 1
print(x)

1
3

Tvary

Premenné

Proměnné

Cyklus while

Co vypíše program?
a = 1
b = 6
while a < b:
  print(a, b)
  a = a + 1
  b = b - 1

1 6
2 5
3 4
4 3
5 2
6 1
1 6
2 5
3 4

Funkce

Ťažké

Kombinované

Kreslenie

Škriatkova rozcvička

Vzory s opakovaním

Podmienený príkaz (if)

Co vypíše program?
x = 1
if x < 2:
  print("foo")
else:
  print("bar")
print("qux")

foo
bar
qux
foo
qux

Slovníky

morse = {'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.',
     'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.'}
print(len(morse))

Zoznamy

Kterým z následujících příkazů můžeme přidávat prvky na libovolnou pozici v seznamu?

appendinsert

Premenné a číselné výrazy

a = 1
b = 2
a = 3
print(a+b)

Lesné výpravy I

Správne uhly

Základy

Skoky

Kreslenie II

Zoznamy

mylist = [[8, 2], [1, 3]]
print(mylist[0][0])

Cyklus for

For cyklus (na rozdíl od while cyklu) používáme typicky v případě, kdy počet opakování cyklu dopředu:

neznámeznáme

Základy

Obrázky

Premenné

Obrázky II

Skládání tvarů II

Viac škriatkov

Zber hríbikov

Vzory s opakovaním

Funkcie

Datové štruktúry: mix

Jakým způsobem zjistíme délku řetězce?

length(text)
len(text)

Vnořené cykly a funkce

Reťazce

Co vypíše program?
text = "BB"
x = 8
print(text + x)

Chybovou hlášku
BB8

Ladění obrázků

Logické výrazy

x < 13

x je menší než 13 x je menší nebo rovno 13

Reťazce

text = "prase"
print(text[1])

Premenné a číselné výrazy

Co vypíše program?
x = 13
print(x % 5)

2
3

Rekurze a fraktály

Podmienený príkaz (if)

x = 5
if x < 10:
  print("foo", end=" ")
else:
  print("bar", end=" ")

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat