Premenné a číselné výrazy


Premenné a výrazy

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Premenné a číselné výrazy


Výstup programu

Cvičenie, v ktorom dostanete krátky program a máte určiť, čo vypíše.


Premenné a číselné výrazy


Programovanie v Pythone

Programovanie priamo v prehliadači, s automatickým vyhodnotením správnosti programu. Cvičenie používa programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, ktoré pracujú s textom a číslami. Ak chcete obrázky, skúste cvičenie


Premenné a číselné výrazy

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat