Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Programovanie v Pythonu
Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy
Logické výrazy
Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
Podmienený príkaz (if)
Cyklus for
Cyklus while
Funkcie
Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
Prehľad datových typov
Reťazce
Zoznamy
Slovníky
Objekty
Datové štruktúry: mix


Výstup programu

Cvičenie, v ktorom dostanete krátky program a máte určiť, čo vypíše.


Programovanie v Pythonu
Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy
Riadenie výpočtu
Podmienený príkaz (if)
Datové štruktúry
Reťazce
Zoznamy
Slovníky
Datové štruktúry: mix


Porozumenie programom

Prezrite si vypracované riešenie príkladov v Pythone. Pre každý ukážkový program dostanete niekoľko kontrolných otázok, ktoré testujú schopnosť čítať zdrojový kód a porozumieť mu.


Výpočty s číslami

Reťazce

Zoznamy

Slovníky

Objekty

Programovanie v Pythone

Programovanie priamo v prehliadači, s automatickým vyhodnotením správnosti programu. Cvičenie používa programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, ktoré pracujú s textom a číslami. Ak chcete obrázky, skúste cvičenie


Premenné a číselné výrazy

Logické výrazy

Podmienený príkaz (if)

Cyklus for

Textové obrázky

Úpravy programů

Počítání s čísly

Záludné

Reťazce

Zoznamy

Python korytnačka

Naprogramujte korytnačku, aby kreslila pekné obrázky. Korytnačka rozumie pokynom ako „choď dopredu“ alebo „odboč doprava“. Programy tvoríte pomocou jazyka Python 3.

Záujemcovia nájdu viac informácií o korytnačej grafike v knížke od jedného z autorov projektu Vieme programovať.


Základy

Opakování

Funkce

Správné úhly

Vnořené cykly a funkce

Proměnné

Rekurze a fraktályNAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat