Rozhodovačka

Základné, rýchle cvičenie na precvičovanie základných znalostí o tom, ako sa zapisujú programy v Pythone. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Informatické myšlení

Algoritmické myslenie
Postupnosť príkazov
Opakovanie, cykly
Podmienky a vetvenie
Deaktivácia bomby
Premenné
Cykly s premennými
Podmienky s premennými
Zobecňování programů
Funkce
Rozklad programů
Rozpoznávanie vzorov a zovšeobecňovanie
Spoločná vlastnosť
Spoločná vlastnosť: slová
Vzory v postupnostiach
Číselné rady obrázkovo
Popis vzorov
Číselné rady s popisom
Reverzné inžinierstvo
Slovné vzťahy
Rozklad na časti
Vzory z dlaždíc
Logické myslenie
Logické spojky a pravdivostné tabuľky
Logické výroky
Bájna logika
Negácia tvrdení

Programování v Pythonu

Premenné a výrazy
Premenné a číselné výrazy v Pythone
Logické výrazy v Pythone
Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
Podmienený príkaz (if) v Pythone
Cyklus for v Pythone
Cyklus while v Pythone
Funkcie v Pythone
Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
Prehľad dátových typov
Reťazce v Pythone
Zoznamy v Pythone
Slovníky
Objekty
Datové štruktúry: mix

Práce s daty

Kódovanie informácií
Kódovanie textov
Zkratky internetové komunikace
Kódovanie obrázkov
Kódovanie čísel
Binárne čísla
Hexadecimálne čísla
Šifry
Prezentování informací
Základy typografie
HTML a CSS
Základy HTML
HTML tabuľky a zoznamy
Tabuľkový editor
Tabuľky: odkazy
Tabuľky: rozsahy
Tabuľky: základné vzorce
Tabuľky: jednoduché podmienky
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia