Python korytnačka

Naprogramujte korytnačku, aby kreslila pekné obrázky. Korytnačka rozumie pokynom ako „choď dopredu“ alebo „odboč doprava“. Programy tvoríte pomocou jazyka Python 3.

Záujemcovia nájdu viac informácií o korytnačej grafike v knížke od jedného z autorov projektu Vieme programovať.

Dokončenie štvorca  »
Úlohy
Krystaly

Prehľad

Základyvyriešené 0 z 13
Opakovánívyriešené 0 z 11
Funkcevyriešené 0 z 11
Správné úhlyvyriešené 0 z 7
Vnořené cykly a funkcevyriešené 0 z 9
Proměnnévyriešené 0 z 12
Rekurze a fraktályvyriešené 0 z 5

Celkom vyriešené: 0 z 68

Prehľad kryštály

Základyzískané 0 z 17
Opakovánízískané 0 z 16
Funkcezískané 0 z 26
Správné úhlyzískané 0 z 17
Vnořené cykly a funkcezískané 0 z 31
Proměnnézískané 0 z 36
Rekurze a fraktályzískané 0 z 20

Celkom získané: 0 z 163

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat