Informatické myslenie

Algoritmické myslenie
              Význam príkazov
              Postupnosť príkazov
              Opakovanie, cykly
              Podmienky a vetvenie
              Súbežnosť
              Premenné
              Vývojové diagramy
              Funkcie
              Dolaďovanie, hľadanie chýb
              Algoritmické myslenie: mix
Rozpoznávanie vzorov a zovšeobecňovanie
              Spoločná vlastnosť
              Vzory v postupnostiach
              Popis vzorov
              Reverzné inžinierstvo
              Rozklad na časti
              Abstrakcia
Logické myslenie
              Logické spojky a pravdivostné tabuľky
              Logické výroky
              Logické odvodzovanie
Riešenie problémov
              Bludisko a presuny
              Logické úlohy na mriežke
Modelovanie a simulácie

Programovanie v Pythone

Premenné a výrazy
              Premenné a číselné výrazy v Pythone
              Logické výrazy v Pythone
              Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
              Sekvencia príkazov
              Podmienený príkaz (if)
              Cyklus for v Pythone
              Cyklus while v Pythone
              Vnorené cykly
              Funkcie v Pythone
              Rekurzia
              Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
              Prehľad dátových typov
              Reťazce v Pythone
              Zoznamy v Pythone
              Slovníky
              Objekty
              Práca so súbormi
Aplikácie programovanie v Pythone
              Počítanie s číslami
              Spracovanie textu
              Textové obrázky
              Obrázky

Práca s dátami

Kódovanie informácií
              Kódovanie informácií obrázkom
              Kódovanie textov
              Kódovanie obrázkov
              Kódovanie čísel
                          Binárne čísla
                          Hexadecimálne čísla
              Šifry
HTML a CSS
              Základy HTML
              Tabuľky a zoznamy
Tabuľkový editor
              Tabuľky: základné vzorce
              Tabuľky: mix
Regulárne výrazy
              Základné vyhľadávanie
              Skupiny znakov
              Kvantifikátory
              Hranice
              Nahradzovanie
              Regulárne výrazy: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia