Programovanie v Pythone

Premenné a výrazy
              Premenné a číselné výrazy v Pythone
              Logické výrazy v Pythone
              Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
              Sekvence příkazů
              Podmienený príkaz (if)
              Cyklus for v Pythonu
              Cyklus while v Pythonu
              Vnorené cykly
              Funkce
              Rekurzia
              Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
              Prehľad dátových typov
              Reťazce v Pythone
              Zoznamy v Pythone
              Slovníky
              Objekty
              Práca so súbormi

Práca s dátami

Kódovanie informácií
              Kódování informací obrázkem
              Kódovanie textov
              Kódovanie obrázkov
              Kódovanie čísel
                          Binárne čísla
                          Hexadecimálne čísla
              Šifry
HTML a CSS
              Základy HTML
              Tabulky a seznamy
Tabulkový editor
              Tabulky: základní vzorce
              Tabulky: mix
Regulárne výrazy
              Základné vyhľadávanie
              Skupiny znaků
              Kvantifikátory
              Hranice
              Nahrazování
              Regulárne výrazy: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia