Programovanie v Pythone

Premenné a výrazy
              Premenné a číselné výrazy
              Logické výrazy
              Premenné a výrazy: mix
Riadenie výpočtu
              Sekvencia príkazov
              Podmienený príkaz (if)
              Cyklus for
              Cyklus while
              Vnorené cykly
              Funkcie
              Rekurzia
              Riadenie výpočtu: mix
Datové štruktúry
              Prehľad datových typov
              Reťazce
              Zoznamy
              Slovníky
              Objekty
              Práca so súbormi

Práca s dátami

Kódovanie informácií
              Binárna krížovka
Tabuľky
              Základné vyhľadávanie
              Skupiny znakov
              Kvantifikátory
              Hranice
              Nahradzovanie
              Regulárne výrazy: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia